Bookmark and Share

Pravidla KL 2004

Vydáno dne 22. 11. 2003 (6852 x přečteno)

Pro všechny, kteří mají zájem a kteří by se chtěli v budoucnu zúčastnit soutěží Krušnohorské ligy předkládám k nahlédnutí pravidla pro rok 2004.


l. Účast v Krušnohorské lize (dále jen KL):

KL je určena pro družstva SDH, HZS ČR, závodní hasičské sbory a to na základě přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategorii muži, ženy.
Všechny soutěže KL 2004 jsou samostatně pojištěny prostřednictvím OSH Teplice u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s. a je hrazeno z prostředků KL 2004.

2. Podmínky účasti:

Přihlášky do jednotlivých soutěží musí pořadatel obdržet nejpozději 7 dní před datem pořádání soutěže. Startovné uhradí zúčastněné družstvo při prezentaci ve výši:

100,-Kč družstva, která jsou pořadatelem soutěže KL a zaplatily poplatek Kč 2000,- pro rok 2004 na konto KL.

200,-Kč družstva, která nejsou pořadatelem soutěže KL 2004. Pořadatel závodu KL 2004 odešle za každé toto družstvo 100 Kč na konto KL v termínu do 1 měsíce po soutěži.

3. Způsob provedení požárního útoku:

dle pravidel požárního sportu a pravidel KL 2004
Zavádí se povinnost přejímky soutěžního nářadí družstva těsně před provedením požárního útoku na PŘÍPRAVNÉ ZÁKLADNĚ. Bez této základny nebude soutěž zahájena. Stanovený rozhodčí ve vyhrazeném prostoru provede kontrolu, včetně namátkového měření šířky hadic dodaným přípravkem KL. V případě zjištění rozporů oproti pravidlům pož. sportu a pravidel KL 2004 nebude soutěžní družstvo vpuštěno na provedení požárního útoku.

4. Technické podmínky:

požární stroj české nebo slovenské výroby s funkčními klouby a klapkou, savice o délce 2,5 m se šroubením o průměru 110 mm (minimální počet závitů na koncovkách 2,5), koš s klapkou, rozdělovač s funkčními uzávěry, proudnice vlastní
výfukové potrubí požárního stroje musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě
průměr výstřikové hubice 12,5 –13,0 mm, hadice kategorie muži 3 ks “B”, kategorie ženy 2ks “B”
stroj může být nastartován před startem požárního útoku

Plošné měření šířky hadice dle dodaného jednotného přípravku:

hadice \"C\" minimální šířka 65 mm, hadice \"B\" minimální šířka 100 mm. Délka hadic 20 + - 1 m. Namátková kontrola délky hadic - jedna vybraná hadice po ukončení požárního útoku
půlspojky hadic B+ C položené na startovní základně musí být průchozí mezi zuby na volné vsunutí kancelářského papíru formátu A4
podložka pod savice při nabírání se může používat pouze hladká a rovná a maximální tloušťce 10 mm
při stříkání do terčů se může proudnice opírat o zem
čára stříkání je nedotknutelná a může být max. 2cm nad zemí
hlavního rozhodčího pro soutěže KL 2004 zajistí pořadatel každého závodu. Musí splňovat kvalifikaci rozhodčího III. třídy SH ĆMS. Před zahájením závodu bude Rada KL jednat při poradě velitelů.
na jediné soutěži KL 2004 nesmí v případě obsazení organizace dvěma družstvy (A, B) soutěžit stejné osoby. Výjimku tvoří stav, kdy organizace nemá další osobou k dispozici - je povoleno obsazení 1 osoby z jiného družstva (nemusí to být z vlastního družstva). V TOMTO PŘÍPADĚ MUSÍ ZAPŮJČENÝ ZÁVODNÍK STARTOVAT V DRESU SVÉHO DRUŽSTVA. Kontrolou tohoto pravidla se pověřuje hlavní rozhodčí soutěže, kterému velitel dotčeného družstva před jeho startem osobně představí „půjčeného“ soutěžícího člena družstva. Při porušení tohoto pravidla budou všechna družstva dotčené organizace v dané kategorii ze soutěže vyloučena – diskvalifikována.
při startu smíšeného družstva mužů může startovat 1 žena, v tomto případě se nejedná o zapůjčení závodníka

Výstroj soutěžících:
jednotná ústroj (dlouhé kalhoty). Obuv sportovní bez hřebů a špuntů, opasek lehký, ochranná přilba.
v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v daném čase přípravy základny.

5. Hodnocení jednotlivých soutěží:

čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou se souběžným ručním měřením, které bude použito při technické závadě el.časomíry. Sklopné terče přes otvor o průměru 50 mm, které musí být konstruovány tak, aby bylo umožněno bez problémů i ruční měření času.

družstva umístěná v jednotlivých soutěžích na 1. - 15. místě v kategorii mužů a 1. - 10. místě v kategorii žen obdrží body pro celkové hodnocení KL v požárním útoku následovně:

KATEGORIE MUŽI

KATEGORIE ŽENY

MÍSTO

BODY

MÍSTO

BODY

MÍSTO

BODY

1.

20

11.

5

1.

15

2.

17

12.

4

2.

12

3.

15

13.

3

3.

10

4.

13

14.

2

4.

8

5.

11

15.

1

5.

6

6.

10

6.

5

7.

9

7.

4

8.

8

8.

3

9.

7

9.

2

10.

6

10.

1

Při neplatném pokusu požárního útoku 0 bodů.

Družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků. Protest podává pouze velitel družstva do 10 minut po skončení požárního útoku a součástí podání protestu je složení částky 100,-Kč, která bude v případě oprávněnosti protestu vrácena.

6. Celkové vyhodnocení KL:

zpracování konečných výsledků a slavnostní vyhodnocení provede rada KL ihned po ukončení poslední soutěže.
vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto dosažených bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje počet lepších umístění v průběhu soutěží.
pro umístění družstev v celkovém pořadí v kategorii muži pro 1. -7. místo a v kategorii ženy pro 1.-3. místo bude rozdělena celková finanční částka konta KL v následujícím poměru:

MUŽI MÍSTO

% ROZDĚLENÍ

ŽENY MÍSTO

% ROZDĚLENÍ

1.

16

1.

12

2.

14

2.

10

3.

12

3.

8

4.

10

   

5.

8

   

6.

6

   

7.

4

   

MUŽI CELKEM:

70 %

ŽENY CELKEM:

30 %

Za 1.místo v kategorii muži a 1. místo v kategorii ženy bude udělen putovní pohár KL. Vítězná družstva mužů a žen obdrží putovní poháry KL. Dále prvá 3 místa obou kategorií obdrží další poháry KL 2004, které se zakoupí za finanční prostředky KL . Poháry + štítky zajistí pořadatel posledního závodu KL 2004.

7. Termínový kalendář KL 2004

Počet a místo konání jednotlivých soutěží bylo stanoveno na společném jednání zástupců družstev KL v Chrášťanech 8 . listopadu 2003.

 

pořadatel

termín

čas

1.

SDH Štrbice

22. 5. 2004

13 00 hodin

2.

SDH Klášterec nad Ohří

29. 5. 2004

 

3.

SDH Duchcov

5. 6. 2004

 

4.

SDH Benešov nad Ploučnicí

12. 6. 2004

 

5.

SDH Lhenice

19. 6. 2004

 

6.

SDH Chrášťany

26. 6. 2004

 

7.

SDH Aero Vodochody

28. 8. 2004

 

8.

SDH Dřemčice

4. 9. 2004

 

9.

SDH Vejprty SDH

11. 9. 2004

 

10.

SDH Kostomlaty pod Milešovkou

25. 9. 2004

 

8. Podmínky pro pořadatele jednotlivých soutěží:
pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže přihlášena a bude na startovní a výsledkovou listinu uvádět u jednotlivých družstev jejich název a okres.
každý pořadatel soutěže KL ligy uhradí 2 000,- Kč nejpozději do 31. 1. 2004 na konto KL. Získaná finanční částka, včetně příspěvků od sponzorů bude použita na celkové vyhodnocení v závěru soutěží v rámci KL.(dlužníci zaplatí své pohledávky ve stejném termínu)

Pro jednoznačnou evidenci zaslaných plateb (ve výši 2000.- Kč) bankovním převodem, nebo složenkou se zavádí následující 4 místné variabilní symboly jednotlivých pořadatelů KL 2004 takto:

 

pořadatel

Přidělený variabilní symbol

1.

SDH Štrbice

0001

2.

SDH Klášterec nad Ohří

0002

3.

SDH Duchcov

0003

4.

SDH Benešov nad Ploučnicí

0004

5.

SDH Lhenice

0005

6.

SDH Chrášťany

0006

7.

SDH Aero Vodochody

0007

8.

SDH Vejprty SDH

0008

9.

SDH Kostomlaty pod Milešovkou

0009

10.

SDH Dřemčice

0010

 

Pro jednoznačnou evidenci zaslaných plateb (bankovním převodem, nebo složenkou ) za družstva, která nejsou pořadatelem závodu KL 2004 (ve výši 100 Kč/ 1 družstvo), se zavádí následující 4 místné variabilní symboly jednotlivých pořadatelů KL 2004 takto:

 

pořadatel

Přidělený variabilní symbol

1.

SDH Štrbice

1001

2.

SDH Klášterec nad Ohří

1002

3.

SDH Duchcov

1003

4.

SDH Benešov nad Ploučnicí

1004

5.

SDH Lhenice

1005

6.

SDH Chrášťany

1006

7.

SDH Aero Vodochody

1007

8.

SDH Vejprty SDH

1008

9.

SDH Kostomlaty pod Milešovkou

1009

10.

SDH Dřemčice

1010

z důvodu centrální evidence všech výsledků závodů se stanovuje povinnost pro každého pořadatele předat ihned po skončení závodu 1x výsledkovou listinu závodu mužů a žen pro předsedu KL a pro ing. Siřištěho Jiří. Každému soutěžnímu družstvu pořadatel předá výsledkovou listinu závodu v dané kategorii.
pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku Krušnohorské ligy v požárním útoku na nejsledovanějším místě a zároveň uveřejní jejich jména na pozvánkách k soutěži.
pořadatel je povinen provézt vyhlášení výsledků závodu do 30 minut po ukončení posledního útoku.
zveřejnění výsledků soutěží v Hasičských novinách zajistí rada KL, v regionálním tisku pak pořadatel každé soutěže

Konto KL je : číslo účtu 35 - 1061157399 / 0800

Tato pravidla a kalendář KL slouží jako pozvánka k pohárovým soutěžím pro všechna družstva SDH ČR, HZS ČR a závodních hasičských sborů.

Rada Krušnohorské ligy 2004

 

Příjmení a jméno

adresa

1

Vlček Václav

Štrbice 52., 417 53 Světec, předseda KL

2

Delsart Petr

SDH Duchcov, Havířská 32., 419 01 Duchcov

3

Vlček Zdeněk

Lhenice 5., 417 63 Žalany

4

Herout Josef

SDH Klášterec nad Ohří, Husova 86., 431 51 Klášterec nad Ohří

5

Sladomelová Ilona

Českolipská 282., 407 22 Benešov nad Ploučnicí

6

Srbek Miroslav

Chrášťany 59., 411 15 Třebívlice

7

Bártl Zdeněk

SDH Vejprty, Úzká 13., 431 91 Vejprty

8

Vendera Milan

Hlavní 166 ., 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou

9

Martin Horáček

Dolínek, Pražská 81., 250 70 Odolená Voda

10

Bouček Petr

Dřemčice 32., 411 15 Třebívlice

V Chrášťanech 8. 11. 2003

Schválil : Vlček Václav, předseda KL

Zapsal: Ing.Siřiště Jiří