Bookmark and Share

Zápis z jednání Rady KL 8.listopadu 2003

Vydáno dne 22. 11. 2003 (6409 x přečteno)

Na žádost p.ing. Siřištěho Jiřího zveřejňuji zkrácenou verzi zápisu z jednání rady Krušnohorské ligy v požárním útoku ze dne 8.listopadu 2003, která se konala v Chrášťanech.


Program:

  1. Zpráva o hospodaření KL 2003
  2. Vyhodnocení uplynulého ročníku KL 2003
  3. Přijetí nových členů KL
  4. Pravidla KL 2004
  5. Termínový kalendář soutěží KL 2004
  6. Oslovení sponzorů
  7. Různé

1.Zpráva o hospodaření KL 2003
Předseda KL 2003 seznámil přítomné se stavem finančních prostředků a se způsobem jejich využití.
Finanční zpráva je uložena u předsedy KL.

2.Vyhodnocení uplynulého ročníku KL 2003
Předseda KL provedl krátké hodnocení uplynulého ročníku KL 2003. Přečetl část již uveřejněného článku „Hodnocení a výsledky uveřejněny na internetu“. Ročník byl úspěšný, nebylo vážnějších nedostatků.
Na jednání bylo dále k tomuto bodu konstatováno:
· horší úroveň závodu ve Vejprtech (služby…)
· menší účast soutěžních družstev než v předchozích letech
· kategorie „Šance“ neměla úspěch a nepodařilo se vyprovokovat ostatní SDH k soutěžení (pouze na závodech ve Štrbicích a Lhenicích , v Kostomlatech byla zrušena pro pouze 1 přihlášené družstvo)

3.Přijetí nových členů KL
O členství v KL 2004 projevila zájem tato družstva:
· SDH Aero Vodochody
· SDH Dřemčice
· SDH Brozany nad Ohří
SDH Brozany nad Ohří sdělil předsedovi KL 2004, že z pořadatelství závodu KL 2004 odstupují.

4.Pravidla KL 2004
Do pravidel KL 2004 se vložily drobné úpravy,které byly odsouhlaseny dnešním jednáním. (jedná se o zapůjčení závodníka, smíšené družstvo mužů a zavedení variabilních symbolů plateb). Bylo apelováno na důsledné dodržování ustanovení o přípravné základně – při jejím neprovedení nebude soutěž zahájena.

5.Termínový kalendář soutěží KL 2004
viz odkaz Krušnohorská liga – ročník 2004

6.Oslovení sponzorů
Je třeba získat bezpodmínečně další finanční prostředky na činnost KL 2004 (návrh žádosti, včetně průvodního dopisu zpracuje ing. Siřiště v průběhu 47.týdne 2003)

7.Různé
Na základě žádosti p.Petra Delsarta (předsedy 7 ročníků KL) o uvolnění z funkce byla provedena volba nového předsedy, na základě nově zvoleného předsedy pak proběhla volba výboru KL v tomto složení:

jméno

funkce

Vlček Václav

předseda KL

Delsart Petr

pokladník KL

Srbek Miroslav

člen výboru

Hulínová Daniela

člen výboru

Vlček Vlastislav

člen výboru

Zvolení členové byly zvoleni jednohlasně.
Bylo poděkováno za dlouholeté předsednictví KL p. Petru Delsartovi
· p.Srbek vytvoří návrh oficiálních internetových stránek KL, jejich aktualizaci a provoz (na prvém jednání výboru předloží návrhy)
· p.Srbek apeloval na zavedení digi foto KL 2004 (z prostředků KL 2004 nebude fotoaparát zakoupen, každý z pořadatelů zašle své foto(digi či obyčejné) do 10 dnů po soutěži na adresu sdh.chrastany@seznam.cz
·
putovní poháry KL muži a ženy budou opatřeny novým podstavcem se štítky jednotlivých vítězů závodů KL, pohár bude umístěn v dřevěné skříňce s prosklením čelní strany (zajistí SDH Lhenice), finančně bude uhrazeno z prostředků KL
· KL 2004 bude opětně pojištěna prostřednictvím HVP a.s. Praha - podklady připraví ing. Siřiště
· Turnaj v minikopané bude v termínu únor - březen 2004 (zodpovídá předseda KL)

Poznámka : presenční listina z jednání je uložena u předsedy KL

Zpracoval : ing. Siřiště Jiří
Schválil : Vlček Václav - předseda KL

Ve Štrbicích 10.11.2003